Znát své tělesné složení je východisko pro každého, kdo chce kvalitně změnit své stravovací návyky, životní styl nebo zkontrolovat současný tělesný stav.

Je pro každého, kdo:

  • chce znát tělesné složení a možná zdravotní rizika spojená s nadváhou či obezitou, stejně tak pro jedince s velmi nízkou váhou
  • chce posoudit současný způsob života a s tím související aktuální stav tělesného složení a zdraví
  • se rozhodl redukovat svou váhu bezpečně i účinně a chcete podstupovat úpravu stravovacích zvyklostí ve zdraví a mít detailní přehled o svých výsledcích
  • touží zdravě přibrat
  • hledá možnou příčinu únavy a ztráty energie
  • chce vědět, zda hmotnostní úbytek je skutečně z tuků a ne ze svalů
  • potřebuje mít pod kontrolou svůj trénink a vědět, jaká je míra hydratace, poměrů svalů, procenta tuku, množství proteinů, čímž získá dokonalý přehled o své výkonnosti a případných rezervách
  • dbá jako rodiče o zdravý vývoj dětí

Motivace, s níž si své plány plníte snadněji

Díky pravidelné analýze tělesného složení se můžete dozvědět, zda se vám daří plnit cíle, které jste si stanovili.
Naměřené výsledky na přístroji InBody 270  jsou velmi motivační, protože vidíte všechny změny, které se v těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.


Napište mi

    Kategorie: Blog