Analýza tělesného složení: Odrazový můstek pro sestavení účinného výživového plánu.

S pomocí přístroje InBody 270 zjistím procento tuku a vody, aktivní tělesnou hmotnost, svalovou hmotu, BMI a další veličiny, které jsou základem pro sestavení speciálních výživových plánů či jiných plánů pro váš zdravý životní styl.

InBody 270: Profesionální přístroj pro precizní a bezpečnou analýzu

InBody 270 je bioimpedančním přístroj, který je využíván nejen ve sportovní, nutriční, ale také v medicínské praxi. Pracuje segmentálně pomocí 8-bodových dotykových elektrod, a proto se řadí mezi nejlepší přístroje na trhu. Pro vás a vaše tělo to znamená jen a jen benefity:

Přesná a bezchybná analýza
Bezbolestné a neinvazní vyšetření, které přinese jasná data.

Hotovo za 15 vteřin
Měření probíhá jednoduše postavením na přístroj a uchopením  2 snímačů.

Spolehlivost až 98 %
Spolehlivost měření na přístroji InBody se pohybuje kolem 98,4 %.

Získání komplexních hodnot
Na rozdíl od jiných přístrojů neměří pouze dolní nebo horní polovinu těla.

Získáte informace, na kterých postavíme váš zdravý životní styl

S přístrojem InBody získáte řadu dat, která jsou nezbytná pro sledování zdravotního stavu a efektivní práci na výživě. Pro vás jsou zajímavé zejména informace:

 • Aktuální hmotnost a její celkové zhodnocení včetně stanovení cílové hmotnosti.
 • Množství tělesného a útrobního tuku.
 • Procentuální podíl tělesného tuku a stupeň obezity.
 • Celkové hodnocení svalové a tukové tkáně.
 • Množství svalové hmoty v jednotlivých tělesných segmentech a její procentuální zastoupení
 • Množství vody, bílkovin, minerálních látek.
 • Hodnotu BMI, bazální metabolickou míru.
 • WHR poměr (poměr pas/boky) – jeden z faktorů ovlivňujících riziko kardiovaskulárních chorob.
 • Metabolický věk – ukazatel srovnávající úroveň bazálního metabolismu daného jedince a hodnotu bazálního metabolismu u stejné věkové skupiny; určuje skutečné stáří organismu.
 • Růstový graf pro jedince do 18 let.
 • Energetický výdej při jednotlivých pohybových aktivitách.

Měření zabere několik vteřin a je velmi jednoduché

Během měření zůstanete oblečení a na přístroji pobudete přibližně 15 sekund:

 1. Na přístroj se postavíte podobně jako na váhu, naboso.
 2. Uchopíte 2 snímače, na kterých jsou umístěny speciální sondy.
 3. Po zadání základních informací do přístroje (výška, váha, věk) vyčkáte požadovanou dobu.
 4. Přístroj sám za pár okamžiků ohlásí konec vyšetření.
 5. Výsledky měření se promítnou na PC nebo termotiskárně přístroje.

Prosté, že? Po měření zhodnotím výsledky a domluvíme se na dalším postupu.

Tipy, které maximalizují přesnost vašeho měření

 • Ideální je, provádět měření ráno, před jídlem, nebo vždy minimálně 2 hodiny po jídle.
 • Není vhodné před vyšetřením vypít velké množství tekutin.
 • Při opakovaném měření, se snažíme dodržovat vždy stejné podmínky, tedy ideálně ve stejnou dobu.
 • Není vhodné před vyšetřením mít velkou fyzickou aktivitu (intenzivní cvičení apod.), protože může dojít k dočasným změnám ve složení těla.
 • Před měřením se nedoporučuje saunování a také krémovat ruce a nohy.
 • Při měření během menstruace dochází ke zvýšení tělesné vody, proto je lepší podstoupit měření až po menstruaci, nebo alespoň na konci menstruace.

Měření je vhodné pro všechny ve věku od 6 do 99 let. Nedoporučuje se osobám s kardiostimulátorem a těhotným ženám.

Napište mi